Veelgestelde vragen

Mantelzorg is toch een soort van vrijwilligerswerk?

Vrijwilligers en mantelzorgers hebben met elkaar gemeen dat ze geen beroepsrelatie hebben met de klanten van HilverZorg en allebei arbeid verrichten. Maar hun juridische en emotionele verhouding met de klant en HilverZorg is wel verschillend. In het handboek vrijwillige inzet staan de verschillen overzichtelijk weergegeven en wordt duidelijk waarom mantelzorgers niet onder het beleid vrijwillige inzet vallen.

Kan vrijwilligerswerk bij HilverZorg een opstapje zijn naar een betaalde baan?

Vrijwillige inzet bij HilverZorg is geen opstapje naar een betaalde baan bij HilverZorg. Het hoofddoel van de vrijwillige inzet bij HilverZorg is het vergroten van het welzijn van onze klanten en vrijwilligers. Vrijwillige inzet kan voor vrijwilligers bijdragen aan het verkleinen van het gat met de arbeidsmarkt. In de uitvoering van de vrijwillige inzet zal hier geen rekening mee gehouden worden en niet op worden aangestuurd.

Kan ik vrijwilliger worden als ik vanuit het UVW verplicht word?

Wanneer vrijwilligerswerk als verplichte tegenprestatie verwacht wordt, vanuit bijvoorbeeld de participatiewet, is het nog steeds mogelijk dat deze persoon kan voldoen aan de criteria die HilverZorg hanteert voor vrijwilligerswerk. De vrijwilliger heeft in dit geval niet de keuze of er vrijwilligerswerk gedaan wordt maar wel de keuze waar en wat voor vrijwilligerswerk dit is.

De bewuste keuze om vrijwilligerswerk te doen bij HilverZorg en niet bij een andere organisatie zorgt ervoor dat wij deze personen ook als vrijwilligers zien en behandelen. Het waarborgen van de juiste motivatie en geschiktheid voor vrijwilligerswerk bij HilverZorg zal gebeuren door middel van de uitvoer van een goed werving- en selectieproces met aansluitend een introductieprogramma.

Foto’s, video’s en sociale media?

In de gedragscode van HilverZorg is opgenomen welke offline en online sociale omgangsvormen wij hebben afgesproken.

  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of video’s van cliënten, medewerkers en andere vrijwilligers te delen.
  • Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over klanten en collega’s;
  • De privacy van klanten en collega’s wordt gerespecteerd en informatie is niet herleidbaar tot klanten en collega’s;
  • Vrijwilligers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op blogs, wiki’
  • s, fora, facebook, twitter en dergelijke media.
Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligersactiviteiten?

Als vrijwilligers hebben gehandeld volgens de richtlijnen van het beleid vrijwillige inzet kan er gebruik gemaakt worden van de verzekeringen van HilverZorg. HilverZorg heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve ongevalleninzittenden verzekering voor dienstritten met klanten afgesloten. Vrijwilligers zijn bij HilverZorg zowel verzekerd tijdens woon-werk verkeer als tijdens werk-werk verkeer.

Tekenen vrijwilligers een overeenkomst?

Voor een goede samenwerking is het essentieel om een duidelijk kader te scheppen waarin richtlijnen, voorwaarden, verwachtingen, verplichtingen, processen, gedragingen en verantwoordelijkheden worden uitgediept en besproken. Met het tekenen van de overeenkomst vrijwillige inzet spreken zowel HilverZorg als de vrijwilliger een bepaalde intentie om onder deze voorwaarden een samenwerking aan te gaan.

Bij een samenwerking van korter dan 4 weken zal er per geval bekeken worden of een overeenkomst gewenst is.

Krijgen vrijwilligers reiskosten of een onkostenvergoeding?

Een vrijwilliger ontvangt geen reiskostenvergoeding. HilverZorg vindt dat de vrijwilliger bewust een keuze maakt voor een bepaalde locatie en dat daarin de bereikbaarheid van de locatie voor de vrijwilliger een rol speelt.

Vrijwilligers doen onbetaald werk. Dit betekent dat onkosten vergoed kunnen worden als deze gemaakt worden tijdens of ten goede komen van het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van de welzijnscoördinator, het team of de coördinator vrijwillige inzet.

Moet ik een VOG aanvragen om vrijwilliger te worden?

Evenals nieuwe medewerkers moeten ook nieuwe vrijwilligers bij HilverZorg een VOG overleggen.
Er is een uitzondering als de overeenkomst vrijwillige inzet wordt aangegaan voor een tijdsduur korter dan 4 weken.

Het aanvragen van een VOG wordt door HilverZorg gedaan en is gratis. Het is mogelijk dat de vrijwilliger al in het bezit is van een VOG. Als die niet langer dan 3 maanden geleden is afgegeven mag deze ook aangeleverd worden bij HilverZorg.

Heb je zelf een vraag?
Mail die dan aan m.pot@hilverzorg.nl

Je kunt hier de pdf van het Handboek Vrijwillige Inzet downloaden.