• Divers
  • Wijk
  • Noord

Nieuw Kerkelanden wijkcentrum

WIj zijn op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen bij het instaleren van huisautomatisering bij mensen thuis in de wijk. Zowel kennis van en interesse in techniek gericht op thuissituatie.
Het geduld om het mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger uit te leggen.

Omschrijving en taken:
Het op vraag naar verschillende woningen reizen en mensen voorzien van materialen, welke hen ondersteunen in het thuis wonen. Dit kunnen bijv. seniorentelefoons zijn of sensorvloerlichten of het uitleggen en oefenen met de dementia-app op een tablet.
Het zijn geen grote technische ingrepen die uitgevoerd moeten worden maar wel aansluitklusjes en uitleg van het gebruik hiervan.

Gerelateerde berichten