• Divers
  • Ontmoetingscentrum
  • Zuid

Nieuw Kerkelanden expertisecentrum

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de kerkdienst.

Nieuw Kerkelanden is een expertisecentrum voor ruim honderd mensen met Niet- Aangeboren Hersenletsel en ouderen met een psychiatrische stoornis.
Op Nieuw Kerkelanden is dringend behoefte aan vrijwilligers die 1x per maand op een vrijdagmiddag willen ondersteunen bij de oecumenische kerkdiensten.

Omschrijving en taken:
Een kerkvrijwilliger helpt bij het klaar maken van de zaal waar de kerkdienst wordt gehouden.
Hij/zij begeleidt de bewoners naar de dienst en brengt ze naar afloop terug naar de afdeling.
Hij/zij zit naast de bewoners in de dienst en is aanspreekpunt en rustpunt tegelijk.
Hij/zij kan met begrip en respect omgaan met het anders-zijn van de ander, heeft humor en kan relativeren.
Bent u geïnteresseerd?

Gerelateerde berichten