Theater HilverZorg

Theater HilverZorg is een samenwerkingsproject tussen HilverZorg en Theater Veder. In het project worden vrijwillige amateur acteurs en actrices gekoppeld aan kwetsbare ouderen met dementie. Dit gaat volgens de speciaal door Theater Veder ontwikkelde Veder methode. Teams van 2 of 3 personen worden speciaal volgens deze methode opgeleid om zelfstandig huiskamer-voorstellingen te spelen. De teams worden verdeeld over locaties van Hilverzorg waar bewoners met dementie hun thuis hebben.

Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers bij toneelverenigingen, theatergroepen, koren en andere clubs. Ook kunnen vrijwilligers van zorgorganisaties, met interesse in het amateurtoneel deelnemen.

Kennismakingstrainingen
Voor de vrijwilligers die zich aanmelden worden er trainingen gegeven waar zij kunnen kennismaken met theorie en praktijk van de Veder Methode. Uit deze groepen wordt een selectie gemaakt op basis van voldoende spelervaring, enthousiasme en feeling met de doelgroep.

Modelvoorstelling
Er worden ‘modelvoorstellingen’ gegeven door acteurs van Theater Veder als voorbeeld voor de deelnemers. De voorstellingen worden gespeeld voor bewoners op een locatie van HilverZorg.

Handboektraining
De deelnemers ontvangen een handboek en gaan hieruit werken. Deze handboektraining is een combinatie van theorie en praktijk. De teams gaan ermee werken aan een opzet van een huiskamervoorstelling.

Coaching on the job
De teams gaan 4 keer een huiskamervoorstelling spelen voor 12 tot 14 bewoners, onder toeziend oog van een trainer. Na de voorstelling krijgen de deelnemers feedback en tips om de voorstelling te verdiepen. De coachings vinden plaats bij een locatie van HilverZorg.

Certificeringstraining
Na 2 coachings is er een training om ervaringen te delen, verder te werken aan de voorstelling en deze aan elkaar te tonen. Feedback aan elkaar geven is een belangrijk onderdeel van de training. Na deze training volgen nog 2 coachings.

Bruisplek en nascholing
Om ervaringen uit te wisselen en bijscholing te ontvangen organiseert Theater Veder in het projectjaar 3 keer een bruisplekbijeenkomst. De eerste bruisplek is een feestelijke bijeenkomst na de opleiding, waarbij de deelnemers hun certificaat krijgen uitgereikt.

Maandelijkse voorstellingen
Na het opleidingstraject geven de gecertificeerde teams anderhalf jaar lang elke maand een voorstelling voor een groep van 12 tot 14 bewoners. Het is de tegenprestatie voor de opleiding. Iedere vrijwillige deelnemer tekent een door HilverZorg opgestelde overeenkomst. De productieleider van Theater Veder blijft gedurende anderhalf jaar aanspreekpunt en coördinator.

Inschrijven
De opleiding duurt van april 2019 tot september 2019. De opleiding is kosteloos. De training is elke twee weken 1 dagdeel of een zaterdag. Ben je geinteresseerd? Geef je dan hier op voor een van de twee informatieavonden. De eerste is op dinsdag 5 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur of 19.00 uur tot 21,00 uur. De tweede is op 26 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur of van 19.00 uur tot 21.00 uur. De locatie is Zonnehoeve, Loosdrechtsebos 9 in Hilversum. De kennismakingstrainingen zijn op 8 en 13 april. Daar kan je je tijdens de informatieavond voor opgeven.

Je kunt je hier inschrijven voor één van de informatie-avonden.


%d bloggers liken dit: