Vrijwillige inzet bij HilverZorg is geen opstapje naar een betaalde baan bij HilverZorg. Het hoofddoel van de vrijwillige inzet bij HilverZorg is het vergroten van het welzijn van onze klanten en vrijwilligers. Vrijwillige inzet kan voor vrijwilligers bijdragen aan het verkleinen van het gat met de arbeidsmarkt. In de uitvoering van de vrijwillige inzet zal hier geen rekening mee gehouden worden en niet op worden aangestuurd.