Wanneer vrijwilligerswerk als verplichte tegenprestatie verwacht wordt, vanuit bijvoorbeeld de participatiewet, is het nog steeds mogelijk dat deze persoon kan voldoen aan de criteria die HilverZorg hanteert voor vrijwilligerswerk. De vrijwilliger heeft in dit geval niet de keuze of er vrijwilligerswerk gedaan wordt maar wel de keuze waar en wat voor vrijwilligerswerk dit is.

De bewuste keuze om vrijwilligerswerk te doen bij HilverZorg en niet bij een andere organisatie zorgt ervoor dat wij deze personen ook als vrijwilligers zien en behandelen. Het waarborgen van de juiste motivatie en geschiktheid voor vrijwilligerswerk bij HilverZorg zal gebeuren door middel van de uitvoer van een goed werving- en selectieproces met aansluitend een introductieprogramma.