Voor een goede samenwerking is het essentieel om een duidelijk kader te scheppen waarin richtlijnen, voorwaarden, verwachtingen, verplichtingen, processen, gedragingen en verantwoordelijkheden worden uitgediept en besproken. Met het tekenen van de overeenkomst vrijwillige inzet spreken zowel HilverZorg als de vrijwilliger een bepaalde intentie om onder deze voorwaarden een samenwerking aan te gaan.

Bij een samenwerking van korter dan 4 weken zal er per geval bekeken worden of een overeenkomst gewenst is.