Vrijwilligers en mantelzorgers hebben met elkaar gemeen dat ze geen beroepsrelatie hebben met de klanten van HilverZorg en allebei arbeid verrichten. Maar hun juridische en emotionele verhouding met de klant en HilverZorg is wel verschillend. In het handboek vrijwillige inzet staan de verschillen overzichtelijk weergegeven en wordt duidelijk waarom mantelzorgers niet onder het beleid vrijwillige inzet vallen.

Gerelateerde berichten