Een vrijwilliger ontvangt geen reiskostenvergoeding. HilverZorg vindt dat de vrijwilliger bewust een keuze maakt voor een bepaalde locatie en dat daarin de bereikbaarheid van de locatie voor de vrijwilliger een rol speelt.

Vrijwilligers doen onbetaald werk. Dit betekent dat onkosten vergoed kunnen worden als deze gemaakt worden tijdens of ten goede komen van het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van de welzijnscoördinator, het team of de coördinator vrijwillige inzet.

Gerelateerde berichten