In de gedragscode van HilverZorg is opgenomen welke offline en online sociale omgangsvormen wij hebben afgesproken.

  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of video’s van cliënten, medewerkers en andere vrijwilligers te delen.
  • Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over klanten en collega’s;
  • De privacy van klanten en collega’s wordt gerespecteerd en informatie is niet herleidbaar tot klanten en collega’s;
  • Vrijwilligers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op blogs, wiki’
  • s, fora, facebook, twitter en dergelijke media.