Dank!

Namens de bewoners van HilverZorg en de medewerkers heel hartelijk dank voor uw donatie! Wij zorgen dat die terecht komt zoals u dat heeft voorbestemd.

Met vriendelijke groeten,
Michiel Pot.
Coördinator maatschappelijke verbinding HilverZorg